Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (TTC-EL)

Περιγραφή


Αυτό είναι ένα μάθημα για καλλιτέχνες και ειδικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων που θέλουν να εκπαιδευτούν και να γίνουν εκπαιδευτές Centraur. Είναι ένα ανοιχτό, διαδικτυακό, αυτορυθμισμένο και παιχνιδοποιημένο εκπαιδευτικό μάθημα εκπαιδευτών (χωρίς συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο).

Στόχοι 

Αφού διαβάσετε αυτόν τον Οδηγό θα:

 • εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα CENTAUR
 • να μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε το διαθέσιμο διαδικτυακό υλικό
 • κατανοήστε ως εκπαιδευτής/οργανισμός κατάρτισης τι αφορά το υλικό και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετ

Δείτε τον Οδηγό εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό "How to use th CENTAUR e-platform" από εδώ [ PDF ], [ PPT ].

Εγγραφείτε στο μάθημα προκειμένου να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και λάβετε τα σήματα συμμετοχής σας!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληρ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περαιτέρω μελέτη

Mark Runco, Steven Pritzker: Encyclopedia of Creativity, Academic Press (1999)

Hardcover ISBN: 9780128156148,   eBook ISBN: 9780128156155
Note: This is the most comprehensive handbook, and might be a standard for scientists from different disciplines, but too large and expensive for casual reading and with a strong focus on economy and management.

Mihalyi Csikszentmihalyi : Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention (1996),

(different editions in different languages)

A classic, but still interesting to read

Αναφορές
 1. Tay L, Pawelski JO. The Oxford Handbook of the positive humanities. New York, NY: Oxford University Press; 2021. pages cm p.
 2. Lion A, Gunderman RB. How Intrapersonal Diversity Enhances Creativity: Leonardo da Vinci. Acad Radiol. 2019;26(7):999-1000.
 3. Dominiczak MH. Observation and creativity: Leonardo da Vinci. Clin Chem. 2012;58(5):960-1.
 4. Buckley PJ. Artemisia Gentileschi, 1593-1653. Am J Psychiatry. 2013;170(8):832-3.
 5. Mohacsy I. Artemisia Gentileschi and her world. J Am Acad Psychoanal Dyn Psychiatry. 2004;32(1):153-76; discussion 77-80.
 6. Artaud A, Corti V. The theater and its double. London: One World Classics; 2010. 150 p. p.
 7. Benjamin W, Lindner B, Nitsche J. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Erste Auflage ed. Frankfurt: Suhrkamp; 2013. 722 pages p.
 8. Harmat Ls, Ørsted Andersen F, Sadlo G, Ullén F, Wright J. Flow Experience : Empirical Research and Applications. Cham: Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2016.
 9. Lemon N. Creative expression and wellbeing in higher education : making and movement as mindful moments of self-care. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge,; 2023.
 10. Kreitler S. New Horizons in creativity. New York: Nova Science Publishers, Inc.; 2022. pages cm. p.
 11. Ferrando M, Ferrandiz C, Bermejo MR, Sanchez C, Parra J, Prieto MD. [Internal structure and standardised scores of the Torrance Test of Creative Thinking]. Psicothema. 2007;19(3):489-96.
 12. Warne RT, Golightly S, Black M. Factor structure of intelligence and divergent thinking subtests: A registered report. PLoS One. 2022;17(9):e0274921.
 13. Mouchiroud C, Lubart T. Children's original thinking: an empirical examination of alternative measures derived from divergent thinking tasks. J Genet Psychol. 2001;162(4):382-401.
 14. Gao Z, Zhang D, Liang A, Liang B, Wang Z, Cai Y, et al. Exploring the Associations Between Intrinsic Brain Connectivity and Creative Ability Using Functional Connectivity Strength and Connectome Analysis. Brain Connect. 2017;7(9):590-601.
 15. Gansler DA, Moore DW, Susmaras TM, Jerram MW, Sousa J, Heilman KM. Cortical morphology of visual creativity. Neuropsychologia. 2011;49(9):2527-32.
 16. Xurui T, Yaxu Y, Qiangqiang L, Yu M, Bin Z, Xueming B. Mechanisms of Creativity Differences Between Art and Non-art Majors: A Voxel-Based Morphometry Study. Front Psychol. 2018;9:2319.
 17. Sotiropoulos MG, Anagnostouli M. Genes, brain dynamics and art: the genetic underpinnings of creativity in dancing, musicality and visual arts. J Integr Neurosci. 2021;20(4):1095-104.
 18. Podlipniak P. The Role of Canalization and Plasticity in the Evolution of Musical Creativity. Front Neurosci. 2021;15:607887.
 19. Hassevoort KM, Lin AS, Khan NA, Hillman CH, Cohen NJ. Added sugar and dietary fiber consumption are associated with creativity in preadolescent children. Nutr Neurosci. 2020;23(10):791-802.
 20. Kapoula Z, Ruiz S, Spector L, Mocorovi M, Gaertner C, Quilici C, et al. Education Influences Creativity in Dyslexic and Non-Dyslexic Children and Teenagers. PLoS One. 2016;11(3):e0150421.
 21. Liu HY. Promoting creativity of nursing students in different teaching and learning settings: A quasi-experimental study. Nurse Educ Today. 2022;108:105216.
 22. de Souza LC, Volle E, Bertoux M, Czernecki V, Funkiewiez A, Allali G, et al. Poor creativity in frontotemporal dementia: a window into the neural bases of the creative mind. Neuropsychologia. 2010;48(13):3733-42.
 23. Rozenkrantz L, Mayo AE, Ilan T, Hart Y, Noy L, Alon U. Placebo can enhance creativity. PLoS One. 2017;12(9):e0182466.
 24. Have M, Nielsen JH, Gejl AK, Thomsen Ernst M, Fredens K, Stockel JT, et al. Rationale and design of a randomized controlled trial examining the effect of classroom-based physical activity on math achievement. BMC Public Health. 2016;16:304.
 25. Wei Z, Zhong C. Museums and art therapy: A bibliometric analysis of the potential of museum art therapy. Front Psychol. 2022;13:1041950.
 26. Luo Y, Lin R, Yan Y, Su J, Lin S, Ma M, et al. Effects of Remote Expressive Arts Program in Older Adults with Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial. J Alzheimers Dis. 2022.
 27. d'Errico I. Art as a Means of Accessing Ourselves. Using Art in Psychotherapy. Psychiatr Danub. 2017;29(Suppl 3):368-74.
 28. Bach F. The use of films in physical medicine and rehabilitation. Br J Phys Med. 1957;20(3):56-8.
 29. Beerse ME, Van Lith T, Stanwood G. Therapeutic psychological and biological responses to mindfulness-based art therapy. Stress Health. 2020;36(4):419-32.
 30. Schikler KN, Turner-Schikler LA. Expressive therapy in pediatric and adolescent gynecology. Obstet Gynecol Clin North Am. 1992;19(1):151-61.
 31. Hawkins N. A new outlook for rehabilitation: creative art therapy. Caring. 1993;12(11):80, 2, 4.
 32. Romero A, Garcia JE, Joshi GP. The state of the art in preventing post thoracotomy pain. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2013;25(2):116-24.
 33. Sittarame F, Estrada-Munoz M, Hausmann I, Thevoz X, Buhayer A, Mach F, et al. [A He(art) museum for an existential rebirth after a myocardial infarction]. Rev Med Suisse. 2022;18(783):1065-9.
 34. Ali K, Gammidge T, Waller D. Fight like a ferret: a novel approach of using art therapy to reduce anxiety in stroke patients undergoing hospital rehabilitation. Med Humanit. 2014;40(1):56-60.
 35. Deeb LC, Pettijohn FP, Shirah JK, Freeman G. Interventions among primary-care practitioners to improve care for preventable complications of diabetes. Diabetes Care. 1988;11(3):275-80.

Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείτα η εισαγωγή στην πλατφόρμα CENTAUR.

 • Τι είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα CENTAUR;
 • Η δομή της πλατφόρμας
 • Επιλέξτε την γλώσσα
 • Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση χρήστη
 • Μοιραστείτε το σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε αυτήν την Eνότητα παρουσιάζονται τα τυπικά σενάρια χρήσης της πλατφὀρμας.

 • Κύριοι ρόλοι:  Εκπαιδευτής και Εκπαιδευτόμενος
 • Τι παρέχει η πλατφόρμας σε έναν Εκπαιδευτή
 • Τι παρέχει η πλατφόρμας σε έναν Εκπαιδευόμενο
 • Σενάρια χρήσης από Εκπαιδευτές
  • σενάριο 1 - Προετοιμασία για ένα Εκπαιδευτή
  • σενάριο 2 - Ο εκπαιδευτής οργανώνει δια ζώσης εκπαιδευτικές συνεδρίες
  • σενάριο 3 - Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί το Χώρο Εκπαδευόμενων κατά την διάρκεια μιας εκπαίδευσης
 • Σενάρια χρήσης για ένα Εκπαιδευόμενο
  • σενάριο 4 –  Προετοιμασία Εκπαιδευόμενων για συμμετοχή σε μια δια ζώσης συνεδρία
  • σενάριο 5 – Εκπαιδευόμενος συμμετέχει στα δια ζώσης μαθήματα
  • σενάριο 6 – Εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί  ασκήσεις αυτοδιδασκαλίας χωρίς καθοδήγηση

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργικότητα που είναι διαθέσιμη σε έναν Εκπαιδευτή.

 • Εγχειρίδιο Δημιουργικότητας
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτή
 • Χώρος δικτύωσης
  • Πως να εγγραφείτε
  • Πως να χρησιμοποιείτε τον χώρο δικτύωσης
 • Προσθήκη σας, ως Εκπαιδευτής, στη CENTAUR Βάση Δεδομένων για καλλιτέχνες και εκπαιδευτές
 • Ασκήσεις και πως να τις αναζητήσετε
 • Πώς να χρησιμοποιήσετε το Χώρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργικότητα που είναι διαθέσιμη σε έναν Εκπαιδευόμενο.

 • Η Βάση Δεδομένων Καλλιτεχνών/Εκπαιδευτών
 • Το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης (Self Assessment Tool - SAT)
  • Ερωτηματολόγιο
  • Αποτελέσματα: ενδιαφέρουσες ασκήσεις
 • Ασκήσεις αυτοδιδασκαλίας μέσω εφαρμογής για έξυπνες κινητές συσκευές (Mobile App)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -