Σύνδεση / Εγγραφή

Σχετικά με το Εγχειρίδιο Δημιουργικότητας CENTAUR

Το Εγχειρίδιο Δημιουργικότητας CENTAUR αποτελείται από ένα γενικό μέρος (μέρος Α), το οποίο συνοψίζει όσα γνωρίζουμε για τη δημιουργικότητα με επιστημονικό (όχι υπερβολικά επιστημονικό, ελπίζουμε) και τεχνικό τρόπο (όχι υπερβολικά τεχνικό), και ένα μέρος Β με οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα διάφορα στοιχεία του έργου, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ασκήσεις και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης (SAT), καθώς και κάποιες πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες, όπως συστάσεις για περαιτέρω ανάγνωση. Περιλαμβάνεται επίσης μια σύντομη παρουσίαση των ομάδων εργασίας κάθε συνιστώσας.

Συγγραφείς

Το Εγχειρίδιο συντάχθηκε από τους εταίρους του έργου CENTAUR.

Copyright

Το παρόν έργο διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Copyright 2023 The CENTAUR Project Partners